ANBI

Soza is een ANBI, ofwel een Algemeen Nut Beogende Instelling.  Dat houdt in dat de belastingdienst ons als dusdanig erkent en geen belasting heft over giften en schenkingen.  Om die status te behouden dienen wij jaarlijks aan te tonen bij de Belastingdienst hoeveel er binnenkomt en uitgegeven wordt en waaraan. Tevens dient sinds januari 2015 de volgende informatie gepubliceerd te worden:

Soza is de afkorting voor Stichting Opvang van Zwerfdieren in Andalusië.  De doelstelling van Soza is de opvang en herplaatsing van spaanse zwerfdieren (honden en katten). Sinds 2016 helpen wij ook een Portugese organisatie met de herplaatsing van de honden in hun opvang. Tevens bieden wij medische hulp, en financieren wij sterilisaties, entingen en het chippen van dieren. Voordat ze herplaatst worden worden ze gechecked op voorkomende ziektes en krijgen ze een paspoort en gezondheidsverklaring.

Het Fiscaal nummer van Soza is 81.63.38.371
De contactgegevens staan op onze contactpagina
Het bestuur bestaat op dit moment uit Gino Felleman (oprichter en voorzitter) en Jessica Griekspoor (secretaris / penningmeester)
Wij hanteren geen beloningsbeleid, iedereen helpt de stichting op vrijwillige basis en voor eigen rekening.

In 2019 zijn er 17 honden in Nederland herplaatst, en nog enkelen direct via de opvang in Sevilla en in Evora in het land van herkomst.
In 2019 is er 1.648 euro aan donaties ontvangen, 300 euro aan overige inkomsten en 5.150 euro aan adoptie-inkomsten, Totaal ontvangen 7.098 euro

De uitgaven in 2019 bedragen 14.774 euro totaal.
Hierin zit 1.020  euro voor het luchttransport van de dieren naar Nederland en 1.113,97 euro aan onkosten (bank, webprovider, en een Facebook campagne en drukwerk.) De overige onkosten (12.640 euro)  zijn voor de dagelijkse en speciale verzorging van de dieren in de opvang en alle medische- en sterilisatiekosten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.