ANBI Stichting

Soza is een ANBI, ofwel een Algemeen Nut Beogende Instelling.  Dat houdt in dat de belastingdienst ons als dusdanig erkent en geen belasting heft over giften en schenkingen.  Om die status te behouden dienen wij jaarlijks aan te tonen bij de Belastingdienst hoeveel er binnenkomt en uitgegeven wordt en waaraan. Tevens dient sinds januari 2014 de volgende informatie gepubliceerd te worden:

Naam:  Soza is de afkorting voor Stichting Opvang van Zwerfdieren in Andalusië.  

Het Fiscaal nummer van Soza is 81.63.38.371
De contactgegevens staan op onze contactpagina. Het officiële (post)adres is:

De Hout 94, 1607 HD Hem NH.  st.soza@gmail.com   telefoon: 06 184 29 214

De doelstelling van Soza is de opvang en herplaatsing van Spaanse zwerfdieren (honden en katten). Tevens bieden wij medische hulp, en financieren wij sterilisaties, entingen en het chippen van dieren. Voordat ze herplaatst worden worden ze gecheckt op voorkomende ziektes en krijgen ze een paspoort en gezondheidsverklaring.

Beleidsplan januari 2020 –  december 2021 (verkorte versie d.d. 1 januari 2020)

Visie: net als voorgaande jaren streven wij (bestuur en vrijwilligers van Soza) naar een beter leven voor de zwerfdieren in Zuid Spanje.

Missie: zoveel mogelijk zwerfdieren in de regio Zuid Spanje opvangen, steriliseren en bij het juiste gezin te herplaatsen, zowel in de regio zelf als in Nederland en eventueel andere Europese landen.

Ambities: de focus voor de komende 2 jaar is een streven naar meer inkomsten middels donaties en schenkingen om de continuiteit van de stichting te waarborgen. De donatiemodule die wij sinds enige jaren op de site hebben, helpt en ook de Facebook campagne leidt veel mensen naar de donatie pagina, helaas gaan deze mensen zelden over tot donaties. We willen proberen te achterhalen waarom dit is en zo mogelijk veranderingen aanbrengen om dat te verbeteren. De financiele situatie begint anno 2020 zorgwekkend te worden.

SWOT

We hebben op dit moment een fijn team van vrijwilligers. De kwaliteit en betrouwbaarheid van de stichting wordt zowel vanuit Spanje (als in het testen op ziektes, gesteriliseerd, gechipt, gezondheidsverklaring etc) gewaarborgd als vanuit  Nederland (als in correcte zakelijke afhandeling en externe communicatie, op zo’n manier dat Soza niet op een verkeerde manier in het nieuws komt en dat problemen altijd correct worden afgehandeld).

Bedreigingen liggen in het feit dat we door het correct afhandelen (financieel tegemoet komen van een aantal probleemgevallen de afgelopen jaren) in financiele problemen gaan komen als we niet meer donaties of schenkingen ontvangen.

Strategie

De komende 3 jaar blijven we de opvang in Malaga afbouwen qua aantal niet-plaatsbare honden door natuurlijk verloop om Gino te ontlasten. De samenwerking met de opvang in Sevilla/ Paqui blijft zoals het is of zal uitbreiden om voldoende aanbod van honden op de site te garanderen

We zullen de website en vooral de Facebook pagina actiever gaan inzetten om meer betrokkenheid te genereren en daardoor hopelijk meer donaties en schenkingen te ontvangen.

Bestuurssamensstelling

Het bestuur bestaat op dit moment uit Gino Felleman (oprichter en voorzitter) en Jessica Griekspoor (secretaris / penningmeester)

Beloningsbeleid

Wij hanteren geen beloningsbeleid, iedereen helpt de stichting op vrijwillige basis en voor eigen rekening. Dit geldt voor zowel de bestuursleden als voor de vrijwilliger / teamleden.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

In 2021 zijn er geen honden in Nederland herplaatst i.v.m. Corona.

In 2018 is de laatste Soza dag geweest (Kwispelparade) in de Soesterduinen. Baasjes, honden en vrijwilligers maken een gezamenlijke wandeling om vervolgens gezellig wat te eten en drinken (ieder voor eigen rekening).  Zoals altijd met een speech van Gino, een loterij en heel veel blije honden en trotse baasjes.

Financiele Verantwoording

In 2021 is er 3.410 euro aan donaties ontvangen, 238 euro aan overige inkomsten en 0 euro aan adoptie-inkomsten, Totaal ontvangen 3.648 euro

De uitgaven in 2021bedragen 7.734 euro totaal.
Hierin zit 0 euro voor het luchttransport van de dieren naar Nederland en 820,00 euro aan onkosten (bank, webprovider, en een Facebook campagne ) De overige onkosten (6914 euro)  zijn voor de dagelijkse en speciale verzorging van de dieren in de opvang en alle medische- en sterilisatiekosten.

Comments are closed.